Płatność

Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie sposobu płatności. Płatność może być realizowana przez Kupującego w następujący sposób:

  • płatność zrealizowana w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank ING Bank Śląski S.A. nr 21 1050 1298 1000 0022 7325 8877. Z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy zamówienie przekazywane jest do realizacji
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
PayPalPayPal
Nie ma żadnych dodatkowych kosztów.
GotówkaGotówka
Nie ma żadnych dodatkowych kosztów.
PrzelewPrzelew
Nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

Płatność jest dokonywana przez Kupującego bezpośrednio po zatwierdzeniu zakupu i otrzymania informacji w formie elektronicznej od Sprzedawcy, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych . Nie dotyczy to wypadku dokonywania płatności przy odbiorze przesyłki – w tym przypadku Kupujący dokonuje płatności w siedzibie firmy. Nieuiszczenie płatności w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji w formie elektronicznej od Sprzedawcy jest warunkiem rozwiązującym umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Proszę czekać...ładuje
0